Unilit Pedes kalkvloermortel

€ 74,80

Unillit Pedes N, M, f zijn traditionele, droog voorgemengde minerale mortels op basis van natuurlijke hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling.
Unilit Pedes N, M, f kenmerken zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijke hydraulische kalkmortels zijn zeer stabiel en zijn zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden.
De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de Europese norm EN 459-1. De mortels Unilit Pedes N, M, f zijn conform aan de Europese norm UNI EN 998-1.

Toepassingsmogelijkheden

UNILIT PEDES N, M, f worden hetzij als afwerklaag van een kalkvloer gebruikt, hetzij als een resistente beschermingslaag ter plaatse van delicate zones (hellende vlakken, voegen) die sterk onderhevig zijn aan slechte
weersomstandigheden.

  • Bescherming van detail zones (bv. horizontale vlakken, boven daken, muren, trappen, etc.)
  • Opvullen van voegen tussen plinten, dorpels, dekstenen, etc.
  • Kalkvloerafwerking
  • Metselen van nokpannen (Unilit Pedes M)

Verwerking

  • Voorafgaand aan het aanbrengen van de grondlaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes en vetten. Dit gebeurt liefst met stoomwater, zodanig dat oppervlakkige zouten en stof in de diepte worden verwijderd.
    Deze reiniging vindt plaats voldoende lang op voorhand (minstens 2 dagen), dit om te vermijden dat overblijvend water de hechting en de reactie van de aan te brengen mortel in het gedrang brengt.
  • De mortel wordt handmatig aangebracht met truweel en plakmes. Een droogtijd van 4 tot 7 dagen dient in acht genomen te worden vóór elke nabehandeling (bv. met olie).
  • De mortel wordt met zuiver water met behulp van een traag draaiende elektrische menger gemengd gedurende max. 3 minuten (5,5 liter water voor een zak van 25 kg).
Unilit Pedes F M N
PDF – 956,9 KB 46 downloads